Partnerske organizacije

Platformo je ustvarila skupina organizacij civilne družbe iz desetih držav.

ERA - Združenje za enake pravice LGBTI

ERA - Združenje za enake pravice LGBTI

(Zahodni Balkan in Turčija)

ERA – Združenje za enake pravice LGBTI za Zahodni Balkan in Turčijo je regionalno krovno združenje, ki deluje v devetih državah (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Severna Makedonija, Kosovo, Črna gora, Srbija, Slovenija in Turčija) in trenutno vključuje 70 LGBTI organizacij. Naše poslanstvo je spodbuditi pozitivne spremembe v družbi in doseči popolno enakost in spoštovanje človekovih pravic ljudi vseh spolnih usmeritev, spolnih identitet in izrazov ter spolnih značilnosti. Zavzemamo se za izboljšanje statusa LGBTI oseb s krepitvijo zmogljivosti LGBTI organizacij v regiji, zagovarjanjem na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter ohranjanjem in izboljšanjem prepoznavnosti gibanj in LGBTI skupnosti na Zahodnem Balkanu in v Turčiji.

lgbti-era.org

 

Stonewall

Stonewall

(Združeno kraljestvo)

V Stonewallu se zavzemamo za lezbijke, geje, bi, trans, queer, sprašujoče in as (LGBTQ+) ljudi. Predstavljamo si svet, v katerem so vsi LGBTQ+ ljudje svobodni, da smo samosvoji in lahko polno živimo svoje življenje. Naše kampanje spodbujajo pozitivne spremembe v javnem odnosu in javni politiki. Omogočamo, da lahko LGBTQ+ osebe uspevamo skozi vse življenje z gradnjo programov globokih in trajnih sprememb z institucijami, ki imajo na nas največji vpliv, pa naj se učimo, delamo, molimo ali se ukvarjamo s športom. Zavedamo se pomena priznavanja skupnih izzivov za skupnosti LGBTQ+ po vsem svetu poleg edinstvenih vprašanj, s katerimi se soočajo nekatere države. Lokalne organizacije so v najboljšem položaju, da pojasnijo, kaj se dogaja, odločijo, kaj se bo zgodilo naprej in vodijo bodoče spremembe. Zato se skupaj z njimi učimo in delimo medsebojne izkušnje. Če želite izvedeti več o trenutnih globalnih pobudah, obiščite našo spletno stran.

stonewall.co.uk

 

Aleanca

Aleanca

(Albanija)

Zavezništvo proti diskriminaciji LGBT (Aleanca LGBT) je albanska nevladna organizacija, ki si predstavlja svobodno, odprto in enakopravno albansko družbo, ki zajema raznolikost in vključuje ljudi vseh spolnih usmeritev in spolnih identitet. Aleanco LGBT je marca 2009 ustvarila skupina mladih LGBT oseb, ki so tri leta delale kot prostovoljke, da bi spremenile realnost za LGBT osebe v Albaniji. Leta 2013 je Aleanci s podporo Civil Rights Defenders uspelo odpreti prvi LGBT skupnostni center v Albaniji. Aleanca je od svojih začetkov do danes ohranila svoj osnovni značaj. Glavna področja našega dela v teh letih so bila izgradnja skupnosti, ozaveščanje, zagovarjanje in lobiranje ter usposabljanje policistov, šolskih psihologov in učiteljev, novinarjev, drugih aktivistov za človekove pravice, javnih uslužbencev in socialnih delavcev. Decembra 2014 sta Aleanca LGBT in Pro LGBT odprla prvo rezidenčno zavetišče (poimenovano »STREHA« ali »ZAVETJE«) za brezdomne LGBT mlade.

www.aleancalgbt.org

 

Odprti center Tuzla

Odprti center Tuzla

(Bosna in Hercegovina)

Odprti center Tuzla (TOC) je nevladna organizacija s sedežem v Tuzli, Bosna in Hercegovina. Organizacija se osredotoča na Tuzlanski kanton z nalogo, da s stalnim aktivizmom na feminističnih načelih spodbuja človekove pravice LGBTI oseb in enakost spolov v javnem življenju in prostoru. TOC je ekipa 8 ljudi, ki so vzgojeni na vrednotah solidarnosti, svobode in enakosti, ki delajo na krepitvi lokalne skupnosti LGBTI+, predlagajo in zagovarjajo vključujoče politike in zakonodajo, ustvarjajo institucionalno infrastrukturo za podporo LGBTI+ ljudem, senzibilizirajo javnost in se borijo za javni prostor, krepitev zmogljivosti in proizvodnjo znanja ter sodelovanje pri izgradnji in krepitvi lokalne mreže civilne družbe. TOC deluje na lokalni in regionalni ravni prek povezav in mreženja z BiH, regionalnimi in evropskimi organizacijami za človekove pravice, z mrežami in z gibanji.

Vizija Odprtega centra Tuzla je družba, v kateri so državljani enaki in svobodni, ne glede na spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto in/ali spolne značilnosti.

www.toc.ba

LGBT Center Split

LGBT Center Split

(Hrvaška)

LGBT center Split je platforma organizacij civilne družbe, ki lokalni LGBTIQ skupnosti nudi sprejemanje, podporo in razvoj. Center omogoča aktivno sodelovanje v družbeno-kulturnih dejavnostih, nudi pravno in psihosocialno podporo ter z zagovorniškimi aktivnostmi pozitivno vpliva na družbeno zavest in javne politike. Platforma deluje na vrednotah vključenosti, strpnosti, nenasilja, antifašizma in queerfeminizma. LGBT center Split je središče družbeno-kulturnega življenja LGBTIQ skupnosti in generator družbenih sprememb, zaradi česar je Split na zemljevidu vključujočih mest.

Organizacije vključene v platformo so: Domine, queerANarchive, Queer Sport Split in Split Pride.

www.lgbtcentarsplit.org

Trans Aid

Trans Aid

(Hrvaška)

Trans Aid je prva organizacija za trans, interseksualne in spolne nenormativne osebe (TIGV) na Hrvaškem.

Trans Aid je leta 2012 ustanovila majhna skupina trans in spolno nenormativnih oseb iz Zagreba, ki so prepoznale potrebo po izgradnji skupnosti z medsebojno podporo in opolnomočitvi. Poslanstvo Trans Aida je delo na spodbujanju in zaščiti človekovih pravic trans, interseksualnih in spolno nenormativnih oseb (TIGV); dekonstrukcija cisnormativnosti, binarnosti spolov, patriarhata in heteronormativnosti; doseganje popolne enakosti oseb vseh spolov, spolnih identitet in spolnih izrazov. Naši programi vključujejo programe za skupnost, programe zagovarjanja ter programe izobraževanja in ozaveščanja. Delamo na individualni in splošni blaginji naše skupnosti; opolnomočenju in povečanju zmogljivosti naših skupnosti po vsej Hrvaški; pa tudi odpravo nasilja in diskriminacije do oseb TIGV.

Vzpostavili smo prvi skupnostni program na Hrvaškem, ki obsega psihološko podporo, podporo vrstnikov, pravno podporo ter različne družbene in izobraževalne dejavnosti.

transaid.hr

CSGD

CSGD

(Kosovo)

Center za razvoj socialnih skupin – CSGD je bil ustanovljen in registriran leta 2003. Cilj CSGD je podpirati, ščititi in zagovarjati pravice LGBTI skupnosti na Kosovu. Organizacija ima štiri glavna področja: 1) opolnomočenje LGBTI skupnosti na Kosovu; 2) ozaveščanje splošne populacije o pravicah LGBTI; 3) Zagovorništvo za izboljšanje pravic LGBTI skupnosti; in 4) program za preprečevanje HIVa med skupnostjo MSM na Kosovu.

Sprva je bilo delo CSGD osredotočeno na vzpostavitev drop-in centra (leta 2004) kot varnega okolja, kjer se lahko skupnost LGBTI druži, uporablja storitve, ki jih ponuja CSGD, in kot center za uporabo virov. CSGD je od leta 2007 organiziral različne javne akcije ključne dogodke povezane z vprašanji, s katerimi se srečuje LGBTI skupnost. CSGD je tehnično podprl pripravo in dokončanje dvoletnega nacionalnega akcijskega načrta (november 2016 – november 2018) Svetovalne in koordinacijske skupine na nacionalni ravni v Republiki Kosovo za pravice LGBTI skupnosti.

csgd-ks.org

Juventas

Juventas

(Črna gora)

Nevladna organizacija Juventas obstaja od 29. januarja 1996 in je ena najstarejših nevladnih organizacij v Črni gori.

Poslanstvo Juventasa je izboljšati socialno kohezijo z zagotavljanjem inovativnih storitev in krepitvijo obstoječih storitev za osebe, ki jim grozi socialna izključenost ali so socialno izključeni, skupaj s krepitvijo njihovih zmogljivosti za aktivno sodelovanje v procesu zagovarjanja in razvoja javnih politik, da bi izboljšali njihovo kakovost življenja. Vizija Juventasa je družba socialne pravičnosti, kjer se vsi ljudje počutijo varne, svobodne in spoštovane, sodelujejo v postopkih odločanja, imajo enake možnosti in uživajo človekove pravice ne glede na njihove razlike in osebne značilnosti. Juventas ima opravljen standard ISO 9001: 2015 (QMS). Juventas je aktivni član ILGA, TGEU in je tudi eden od ustanovnih članov novoustanovljene mreže ERA, Združenja za enake pravice LGBTIQ za Zahodni Balkan in Turčijo. Nevladna organizacija Juventas ima obsežno in dragoceno strokovno znanje v zvezi z zagotavljanjem storitev skupnosti LGBTI, ki se je začelo leta 2006.

Te storitve vključujejo: razdeljevanje brezplačnih kondomov in lubrikantov, svetovanje pri zdravniku, psihologu in/ali socialnem delavcu, storitev pranja in sušenje perila in oblačil ter medsebojno svetovanje in podpora. Zaradi izzivov in potreb naših skupnosti, zlasti v času krize, se te storitve prilagajajo. Na primer, poleg omenjenih storitev smo med karanteno začeli z razdeljevanjem hrane in osnovnih higienskih paketov ter zagotovili vsaj del stanovanjskih stroškov za najbolj ranljive v skupnostih s katerimi delamo.

juventas.co.me

Spektra

Spektra

(Črna gora)

Združenje Spectra je nevladna organizacija s sedežem v Podgorici, Črna gora. Organizacija se osredotoča na transseksualce, spolno nenormativne osebe in interseksualno skupnost. Naše poslanstvo je najprej in v prvi vrsti spodbujati enakost spolov in človekove pravice LGBTIQ. Naše delo temelji na načelih feminizma in intersekcionalnosti. Dejavnosti, ki jih izvajamo, so osredotočene na zagovarjanje družbene sprejemljivosti LGBTIQ oseb in enakost spolov, zagotavljanje ustrezne podpore in dostopa do posebne zdravstvene oskrbe skupnosti TIGV ter zagovarjanje izboljšav v zdravstvenem sistemu glede te teme, zagotavljanje socialnih storitev kot so skupine za samopomoč in medvrstniško svetovanje skupnosti TIGV, kulturo in umetnost, ozaveščanje širše javnosti ter izobraževanje ustreznih institucij o varnosti in zaščiti skupnosti TIGV pred nasiljem, analizo medijske zastopanosti skupnosti TIGV kot nenehno izobraževanje predstavnikov medijev o afirmativnih načinih poročanja o teh temah, izgradnjo močne mreže zavezništev z različnimi srednjimi šolami v državi, da bi zagotovili sodelovanje z izobraževalnim osebjem in imeli priložnost izobraževati študente in izgradnjo močnega, vseevropskega gibanja za človekove pravice.

asocijacijaspektra.org

Queer Montenegro

Queer Montenegro

(Črna gora)

Črnogorsko združenje LGBTIQ Queer Montenegro je nevladna organizacija s sedežem v Podgorici v Črni gori. Organizacija združuje LGBTIQ ljudi, njihove družinske člane in prijatelje s poslanstvom izgradnje črnogorskega LGBTIQ gibanja, ki se bo aktivno in trajno borilo za zaščito človekovih pravic. Poleg tega cilji organizacije vključujejo doseganje popolne pravne in družbene enakosti ter sprejemanje LGBTIQ oseb, pa tudi popolno prepoznavnost in sodelovanje v postopkih odločanja in oblikovanja politik v Črni gori. Queer Montenegro sestavlja ekipa sedmih ljudi, posvečenih krepitvi zmogljivosti skupnosti LGBTIQ; nudenju brezplačne pravne pomoči in storitev psihosocialne podpore LGBTIQ osebam; javnem zagovarjanju in lobiranju za zaščito in spodbujanje človekovih pravic oseb LGBTIQ na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni; povečanju prepoznavnosti LGBTIQ oseb; promociji queer kulture in umetnosti; spremljanju dela državnih institucij in medijev ter poročanju o položaju človekovih pravic oseb LGBTIQ v Črni gori.

Queer Montenegro od leta 2013 vsako leto v Podgorici organizira Montenegro Pride in se usklajuje z Organizacijskim odborom Montenegro Pride, ki vsako leto šteje približno 30 LGBTIQ oseb, njihovih družinskih članov in prijateljev. V okviru Montenegro Pride je bilo doslej organiziranih sedem festivalov queer kulture in umetnosti – Teden ponosa. Queer Montenegro deluje na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.

queermontenegro.org

Koalicija Margine

Koalicija Margine

(Severna Makedonija)

Koalicija „Spolne in zdravstvene pravice marginaliziranih skupnosti“ (SHRMC) je bila ustanovljena leta 2007 kot neformalna, skupna platforma in je rezultat skupnih prizadevanj več organizacij: HOPS-Projekt zdravih možnosti Skopje, HERA, IZBOR-Strumica in EGAL. Koalicija je od leta 2011 registrirana kot posamezen subjekt, torej kot nevladna organizacija, katere ustanovitelji so: HOPS-Projekt zdravih možnosti Skopje, HERA, IZBOR-Strumica, EGAL in STAR-STAR.

Koalicija “Spolne in zdravstvene pravice marginaliziranih skupnosti” (SHRMC) promovira svet z enakopravnimi ljudmi, brez diskriminacije, svet, v katerem lahko vsi uživajo univerzalne človekove pravice in kjer sta spoštovanje različnosti in pravica do izbire osnovna načela demokratične in svobodne družbo. Koalicija “Spolne in zdravstvene pravice marginaliziranih skupnosti” spodbuja zaščito in spoštovanje temeljnih človekovih pravic marginaliziranih skupnosti, s poudarkom na LGBTI osebah, uživalcih drog, ljudeh, ki živijo s HIV, spolnih delavkah in marginaliziranih ženskah. Koalicija se osredotoča na zagovarjanje, raziskave in analize, vključevanje marginaliziranih skupnosti v oblikovanje in izvajanje politik, izobraževanje vseh pomembnih akterjev, promocijo kulturnih praks marginaliziranih skupnosti ter mreženje in gradnjo zavezništev s civilno družbo.

www.coalition.org.mk

Helsinški odbor za človekove pravice

Helsinški odbor za človekove pravice

(Severna Makedonija)

Helsinški odbor za človekove pravice je državljansko združenje, registrirano leta 1994. Odbor spremlja stanje človekovih pravic, nudi pravno pomoč, sodeluje z drugimi organizacijami in državnimi organi z namenom izboljšanja, spodbujanja, spoštovanja in varstva človekovih pravic in svoboščin. Cilj Odbora je zaščita in spodbujanje človekovih pravic in svoboščin, zagotovljenih z Ustavo Republike Severne Makedonije, mednarodnimi instrumenti in Helsinškim sklepnim aktom iz leta 1975, ter izgradnja demokratičnih pogojev, v katerih jih je mogoče uveljavljati na podlagi zakona.

Helsinški odbor v svojih vztrajnih prizadevanjih za spodbujanje in zaščito človekovih pravic ter usklajevanjem domače zakonodaje in prakse s zakonodajo Evropske unije: organizira sistemsko spremljanje stanja človekovih pravic v državi; zagotavlja brezplačno pravno pomoč in ščiti posameznike, kolektive in pravice drugih pravnih oseb na ozemlju Republike Severne Makedonije in pred mednarodnimi organizacijami; pripravlja mesečna, letna in posebna poročila o stanju človekovih pravic; pripravlja analize in druge posebne dokumente v zvezi s stanjem človekovih pravic; organizira konference, seminarje, javne akcije in druge pravne oblike državljanskega sodelovanja; spodbuja in pomaga pri razvoju demokracije, pravne države in civilne družbe; in opravlja druge dejavnosti v javnem interesu v skladu z Zakonom o državljanskih združenjih.

mhc.org.mk

Center za podporo LGBTI

Center za podporo LGBTI

(Severna Makedonija)

Center za podporo LGBTI je bil ustanovljen oktobra 2012 kot podružnica Helsinškega odbora za človekove pravice Skopje. Vizija Centra za podporo LGBTI je družba brez diskriminacije, v kateri vsi ljudje uživajo univerzalne človekove pravice in svoboščine, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katero koli drugo lastnost. Misija krepi LGBTI skupnost za samozagovorništvo ter spreminja družbeni in pravni status LGBTI oseb v Severni Makedoniji.

Podporni center LGBTI ima tri ločene programe: skupnostni program, program zagovorništva in program zavetišča. Podporni center se osredotoča na vprašanja diskriminacije na vseh področjih, sovražni govor in zločine iz sovraštva proti LGBTI, zagotavljanje brezplačne pravne pomoči in spremljanje primerov ter poročanje in zagovarjanje sprememb, ki temeljijo na dokazih, v zakonodaji in v praksi. V središču pozornosti je tudi vprašanje stanovanj in podpore LGBTI osebam, ki jim grozi brezdomstvo, in sicer z zavetjem, ki jim je v Varni hiši zagotovljeno. Izboljšanje in napredovanje človekovih pravic LGBTI oseb z uporabo različnih orodij in strategij se na splošno prepleta v vseh programih Centra. Druga vprašanja, na katera se Center osredotoča so izobraževanje, zdravje, socialna zaščita, zaščita pred nasiljem, kultura.

lgbti.mk

Da Se Ve!

Da Se Ve!

(Srbija)

Da se ve! je bilo ustanovljeno leta 2016 in se osredotoča na kartiranje in dokumentiranje nezakonitih dejanj proti LGBT + osebam v Republiki Srbiji. Danes se ukvarjamo predvsem s krepitvijo skupnosti s pravno in psihološko podporo, pa tudi s stalnim sodelovanjem z odločevalci. Naše poslanstvo je ustvariti učinkovitejši sistem zaščite pred diskriminacijo in nasiljem, ki ga spodbuja sovraštvo, ter odziv pristojnih organov v skladu z mednarodnimi standardi.

dasezna.lgbt

SKUC-LL & SKUC-Magnus

SKUC-LL & SKUC-Magnus

(Slovenia)

ŠKUC-LL in ŠKUC-Magnus predstavljata dve najstarejši LGBTI organizaciji v Sloveniji ter vzhodni in jugovzhodni Evropi. Ustanovljeni v letih 1984 in 1987 imata dolgo tradicijo LGBTI prepoznavnosti, bojevanja za človekove pravice in ustvarjanja varnih prostorov za LGBT skupnost.

Z nenehnim sodelovanjem z vladnimi in nevladnimi institucijami se borimo za vzpostavitev in zaščito pravic LGBT. ŠKUC-LL in ŠKUC-Magnus imata najdaljšo stalno medijsko prisotnost v Sloveniji. Ponujamo infrastrukturo (klubi, pisarna), arhiv in knjižnico (Lezbična knjižnica in arhiv), dostop do znanja (založništvo Lambda in Visibilija), zastopanje v medijih in ustvarjanje grassroots medijev (revije Revolver, Lesbo, radijska oddaja Lezbomanija) ter ustvarjanjem varnih podpornih prostorov za LGBTI ustvarjalnost.

www.ljudmila.org/lesbo
www.magnus.si

Legebitra

Legebitra

(Slovenia)

Legebitra je LGBTI organizacija civilne družbe, dejavna na področju človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, telesnega in spolnega zdravja. Zagovarja družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete, izražanja spola in / ali spolnih značilnosti. Upošteva presek drugih osebnih okoliščin, kot so zdravje, narodnost, rasa ali etnični izvor, jezik, vera ali prepričanje, hendikepiranost, starost, socialni status, premoženje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina.

legebitra.si

Kaos GL

Kaos GL

(Turčija)

Kaos GL je ena najstarejših in največjih organizacij LGBTI+ v Turčiji. Kaos GL pošilja prijave posameznikov LGBTI+ svojemu strateškemu partnerju, združenju 17. maj. Združenje 17. maj je bilo ustanovljeno leta 2019 za izgradnjo strokovnega znanja in psihosocialno in pravno podporo LGBTI+ posameznikom. Obe združenji nadaljujeta delovanje v prestolnici Turčije, Ankari.

kaosgl.org