Partnerler

Partner kuruluşlar

Bu platform, 10 ülkeden sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulmuştur.

ERA – LGBTİ Eşit Haklar Derneği

ERA – LGBTİ Eşit Haklar Derneği

(Batı Balkanlar ve Türkiye)

ERA – Batı Balkanlar ve Türkiye için LGBTİ Eşit Haklar Derneği, dokuz ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye) faaliyet gösteren ve 70 LGBTİ örgütünün üye olduğu bölgesel bir şemsiye kuruluştur. Misyonumuz, toplumda olumlu bir değişime ilham vermek ve tüm cinsel yönelimlere, cinsiyet kimliklerine, ifadelerine ve cinsiyet özelliklerine sahip insanların insan hakları konusunda tam eşitlik ve saygıyı sağlamaktır. Bölgedeki LGBTİ örgütlerinin kapasitelerini güçlendirerek, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde savunuculuk yaparak ve Batı Balkanlar ve Türkiye genelinde LGBTİ hareketlerinin ve topluluklarının görünürlüğünü koruyarak ve geliştirerek LGBTİ kişilerin statüsünü iyileştirmeye kendimizi adadık.

lgbti-era.org

 

Stonewall

Stonewall

(Birleşik Krallık)

Stonewall’da biz, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, queer, questioning ve aseksüel (LGBTQ+) kişileri temsil ediyoruz. Tüm LGBTQ+’lar olarak kendimiz olmakta özgür ve hayatımızı dolu dolu yaşayabileceğimiz bir dünya hayal ediyoruz. Kampanyalarımız, halkın tutumunda ve kamu politikalarında olumlu bir değişime yol açıyor. Öğreniyor, çalışıyor, dua ediyor veya spor yapıyor olsak da üzerimizde en büyük etkiye sahip olan kurumlarla derin ve sürekli değişim programları oluşturarak LGBTQkişilerin yaşamları boyunca başarılı olmalarını sağlıyoruz. Belirli ülkelerin karşılaştığı benzersiz sorunların yanı sıra, dünyanın her yerindeki LGBTQtoplulukları için ortak zorlukları kabul etmenin öneminin farkındayız. Yerel kuruluşlar, neler olduğunu açıklamak, daha sonra ne olacağına karar vermek ve değişimi ileriye taşımak için en iyi konumdadır. Bu nedenle, birbirimizin deneyimlerini öğrenmek ve paylaşmak için yerel kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Web sitemizi ziyaret ederek mevcut küresel girişimlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

stonewall.co.uk

 

Aleanca

Aleanca

(Arnavutluk)

LGBT ayrımcılığına karşı ittifak (Aleanca LGBT), çeşitliliği kucaklayan ve tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden insanları kapsayan özgür, açık ve eşit bir Arnavut toplumu tasavvur eden Arnavutluk temelli bir sivil toplum kuruluşudur. Aleanca LGBT, Arnavutluk’taki LGBT kişiler için gerçeği değiştirmek için üç yıldır gönüllü olarak çalışan bir grup genç LGBT tarafından Mart 2009’da kuruldu. 2013 yılında Civil Rights Defenders desteğiyle Aleanca, Arnavutluk’ta ilk LGBT toplum merkezini açmayı başardı. Aleanca, kuruluşundan günümüze kadar tabandan gelen karakterini korumuştur. Bu yıllardaki çalışmalarımızın ana alanları topluluk oluşturma, bilinçlendirme, savunuculuk ve lobicilik ve polis memurları, okul psikoloğu ve öğretmenleri, gazeteciler, diğer insan hakları aktivistleri, kamu görevlileri ve sosyal hizmet görevlilerinin eğitimi olmuştur. Aralık 2014’te Aleanca LGBT ve Pro LGBT, evsiz LGBT gençler için ilk Konut Merkezi sığınağı (“STREHA” veya “SHELTER”) açtı.

www.aleancalgbt.org

 

Tuzla Open Center

Tuzla Open Center

(Bosna Hersek)

Tuzla Open Center (TOC), Bosna-Hersek’in Tuzla şehrinde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Örgüt, feminist ilkeler üzerinde sürekli aktivizm yoluyla LGBTİ kişilerin insan haklarını ve toplumsal yaşamda ve mekânda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme misyonuyla Tuzla Kantonu’na odaklanıyor. TOC, dayanışma, özgürlük ve eşitlik değerleri üzerine kurulmuş, yerel LGBTİtopluluğunun güçlendirilmesi için çalışan, kapsayıcı politika ve mevzuatlar öneren ve savunan, LGBTİkişilere destek için kurumsal bir altyapı oluşturan, halkı duyarlı hale getirmek ve kamusal alan, kapasite geliştirme ve bilgi üretimi ve yerel sivil toplum ağının oluşturulması ve güçlendirilmesine katılım için mücadele eden 8 kişilik bir ekiptir. TOC, BH, bölgesel ve Avrupa insan hakları örgütleri, ağlar ve hareketlerle bağlantılar ve ağlar aracılığıyla yerel ve bölgesel düzeyde faaliyet göstermektedir.

Tuzla Açık Merkez’in vizyonu, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve/veya cinsiyet özelliklerinden bağımsız olarak vatandaşların eşit ve özgür olduğu bir toplumdur.

www.toc.ba

LGBT Center Split

LGBT Center Split

(Hırvatistan)

LGBT Center Split, yerel LGBTİQ topluluğu için bir kabul, destek ve gelişim alanı sağlayan bir sivil toplum örgütleri platformudur. Merkez, sosyo-kültürel faaliyetlere aktif katılım sağlamakta, hukuki ve psikososyal destek sağlamakta, savunuculuk faaliyetleri ile toplumsal farkındalık ve kamu politikalarına olumlu etki yapmaktadır. Platform, içerme, hoşgörü, şiddetsizlik, antifaşizm ve kuirfeminizm değerlerine göre hareket eder.

LGBT Center Split, LGBTİQ topluluğunun sosyo-kültürel yaşamının odak noktası ve Split’i kapsayıcı şehirler haritasına yerleştiren bir sosyal değişim üreticisidir.

Platforma dahil olan kuruluşlar Domine, queerANarchive, Queer Sport Split ve Split Pride’dir.

www.lgbtcentarsplit.org

Trans Aid

Trans Aid

(Hırvatistan)

Trans Aid, trans, interseks ve gender variant (TİGV) özelinde Hırvatistan’da kurulan ilk kuruluştur.

Trans Aid, 2012 yılında, karşılıklı destek ve güçlendirme yoluyla topluluk inşa etme ihtiyacını fark eden Zagreb’den küçük bir trans ve gender variant grup tarafından kuruldu. Trans Aid’in misyonu, TİGV kişilerin insan haklarının teşviki ve korunması üzerinde çalışmak; cis-normativite, cinsiyet ikiliği, ataerkillik ve heteronormativitenin yapısını bozma; tüm cinsiyetlerden, cinsiyet kimliklerinden ve cinsiyet ifadelerinden kişilerin tam eşitliğini sağlamak. Programlarımız arasında topluluk programları, savunuculuk programları ve eğitim ve bilinçlendirme programları bulunmaktadır. Topluluğumuzun bireysel ve genel refahı için çalışırız; Hırvatistan genelinde topluluklarımızın güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılması; ayrıca TIGV çalışanlarına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Psikolojik destek, akran desteği, hukuki desteğin yanı sıra çeşitli sosyalleşme ve eğitim faaliyetlerinden oluşan Hırvatistan’daki ilk topluluk programını kurduk.

transaid.hr

CSGD

CSGD

(Kosovo)

Sosyal Grup Geliştirme Merkezi – CSGD 2003 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir. CSGD’nin amacı Kosova’daki LGBTİ topluluğunun haklarını desteklemek, korumak ve savunmaktır. Örgütün 4 ana odak alanı vardır: 1) Kosova’daki LGBTİ topluluğunun güçlendirilmesi; 2) Genel nüfusa LGBTİ hakları konusunda farkındalık yaratmak; 3) LGBTİ topluluğunun haklarını geliştirmeye yönelik savunuculuk ve 4) Kosova’daki MSM topluluğu arasında HIV önleme programı.

Başlangıçta, CSGD’nin çalışmaları, LGBTİ topluluğunun sosyalleşebileceği, CSGD tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabileceği güvenli bir ortam ve bir kaynak merkezi olarak yardım merkezinin (2004’te) kurulmasına odaklanmıştı. 2007’den başlayarak, CSGD çeşitli kamu kampanyaları düzenlemiş ve LGBTİ topluluğunun karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili önemli etkinliklere imza atmıştır. CSGD, Kosova Cumhuriyeti’nde LGBTİ topluluğu haklarına yönelik ulusal düzeyde Danışma ve Koordinasyon Grubu’nun iki yıllık Ulusal Eylem Planı’nın (Kasım 2016 – Kasım 2018) hazırlanmasını ve sonuçlandırılmasını teknik olarak desteklemiştir.

csgd-ks.org

Juventas

Juventas

(Karadağ)

STK Juventas, 29 Ocak 1996’dan beri var lığını sürdürerek Karadağ’daki en eski STK’lardan biridir.

Juventas’ın misyonu, sosyal dışlanma riski altındaki ve sosyal olarak dışlanmış kişiler için yenilikçi hizmetlerin sağlanması ve mevcut hizmetlerin güçlendirilmesi yoluyla sosyal uyumu geliştirmek ve bunların yanı sıra savunuculuk ve kamu politikası geliştirme süreçlerine aktif katılım kapasitelerini güçlendirmektir. Juventas’ın vizyonu, tüm insanların kendilerini güvende, özgür ve saygın hissettikleri, karar alma süreçlerine katıldığı, eşit fırsatlara sahip olduğu ve farklılıkları ve kişisel özellikleri ne olursa olsun insan haklarından yararlandığı bir sosyal adalet toplumudur.

Juventas, ISO standardı 9001: 2015’e (QMS) sahiptir. ILGA, TGEU’nun aktif bir üyesi olan Juventas, aynı zamanda yeni kurulan ağ ERA, Batı Balkanlar ve Türkiye için LGBTİQ Eşit Haklar Derneği’nin de kurucu üyelerindendir.

Juventas, 2006’da başlayan LGBTİ topluluğuna hizmet sağlama konusunda kapsamlı ve değerli bir uzmanlığa sahiptir. Bu hizmetler şunları içerir: ücretsiz prezervatif ve kayganlaştırıcı dağıtımı, doktor, psikolog ve/veya sosyal hizmet uzmanları ile danışmanlık, çamaşır yıkama ve çamaşır ve giysilerin kurutulmasının yanı sıra akran ve sosyal yardım danışmanlığı ve desteği. Topluluklarımızın zorlukları ve ihtiyaçları nedeniyle, özellikle kriz zamanlarında bu hizmetler uyum sağlar. Örneğin, belirtilen hizmetlere ek olarak, karantina sırasında gıda ve temel hijyen paketlerinin dağıtımıyla başladılar ve birlikte çalıştığımız topluluklardaki en savunmasız kişilere barınma giderlerinin en azından bir kısmını sağladılar.

juventas.co.me

Spektra

Spektra

(Karadağ)

Association Spectra, Karadağ’ın Podgorica kentinde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Organizasyon, LGBTİQ kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını her şeyden önce teşvik etme misyonuyla trans, gender variant ve interseks topluluğa odaklanıyor. Çalışmalarımız feminizm ve kesişimsellik ilkelerine dayanmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, LGBTİQ kişilerin toplumsal kabulünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, TIGV topluluğunun yeterli destek ve belirli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve bu konuda sağlık sisteminde iyileştirmeler yapmak, sosyal hizmetler sunmak üzerine odaklanmaktadır. TİGV topluluğuna, kültür ve sanata kendi kendine destek grupları ve akran danışmanlığı; genel kamuoyunda farkındalığın artırılması ve TİGV topluluğunun güvenliği ve şiddetten korunması konusunda ilgili kurumların eğitilmesi; TİGV topluluğunun medyadaki temsilinin analiz edilmesi; Medya temsilcilerini bu konularda kapsayıcı ve hak temelli habercilik konusunda sürekli eğitmek; eğitim kadroları ile iş birliğini sağlamak için ülkedeki farklı liselerle güçlü bir ittifak ağı oluşturmak ve öğrencileri yetiştirme fırsatı bulmak ve güçlü, ülke çapında kesişen bir insan hakları hareketi inşa etmek temel çalışma alanları ve amaçlarıdır.

asocijacijaspektra.org

Queer Montenegro

Queer Montenegro

(Karadağ)

Karadağ LGBTİQ Derneği Queer Montenegro, Karadağ’ın Podgorica kentinde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Örgüt, insan haklarının korunması için aktif ve kalıcı olarak mücadele edecek Karadağ LGBTİQ hareketini inşa etme misyonuyla LGBTİQ’ları, aile üyelerini ve arkadaşlarını bir araya getiriyor. Ayrıca, örgütün hedefleri arasında, LGBTİQ kişilerin tam yasal ve sosyal eşitliğini ve kabulünü sağlamanın yanı sıra Karadağ’daki karar alma ve politika oluşturma süreçlerinde tam görünürlük ve katılım yer alıyor. Queer Montenegro kendini LGBTİQ topluluğunun kapasitesini güçlendirmeye adamış yedi kişilik bir ekipten oluşuyor. Temel çalışma alanları ve hizmetleri şöyle: LGBTİQ kişilere ücretsiz adli yardım ve psikososyal destek hizmetleri sağlamak; LGBTİQ kişilerin insan haklarının ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde korunması ve teşvik edilmesi için kamu savunuculuğu ve lobicilik; LGBTİQ kişilerin görünürlüğünü artırmak; queer kültür ve sanatın tanıtımı ve teşvik edilmesi; ve devlet kurumlarının ve medyanın çalışmalarının izlenmesi ve Karadağ’daki LGBTİQ kişilerin insan hakları durumu hakkında haber yapılması.

2013 yılından bu yana Queer Montenegro, Podgorica’da Karadağ Onur Yürüyüşü’nü her yıl düzenliyor ve her yıl yaklaşık 30 LGBTİQ’yu, aile üyelerini ve arkadaşlarını bir araya getiren Karadağ Onur Yürüyüşü Organizasyon Kurulu ile koordineli çalışıyor. Karadağ Onur Yürüyüşü kapsamında bugüne kadar yedi queer kültür ve sanat festivali düzenlendi. Queer Montenegro yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.

queermontenegro.org

Coalition Margins

Coalition Margins

(Kuzey Makedonya)

“Marjinalleştirilmiş Toplulukların Cinsel ve Sağlık Hakları” Koalisyonu, 2007 yılında resmi olmayan, ortak bir platform olarak ve çeşitli kuruluşların ortak çabalarının sonucu olarak kuruldu: HOPS – Sağlıklı Seçenekler Projesi Üsküp, HERA, IZBOR – Strumica ve EGAL. 2011 yılından bu yana, Koalisyon bireysel bir kuruluş olarak, yani kurucuları HOPS – Sağlıklı Seçenekler Projesi Üsküp, HERA, IZBOR – Strumica, EGAL ve STAR-STAR olan bir STK olarak tescil edilmiştir.

“Marjinalleştirilmiş Toplulukların Cinsel ve Sağlık Hakları” Koalisyonu (SHRMC), ayrım gözetmeyen, eşit insanların olduğu, herkesin evrensel insan haklarından yararlanabileceği ve çeşitliliğe saygının ve seçme hakkının demokratik ve özgür bir toplumun temel ilkeleri olduğu bir dünyayı teşvik eder. “Marjinalleştirilmiş Toplulukların Cinsel ve Sağlık Hakları” Koalisyonu, LGBTİ kişilere, uyuşturucu kullanıcılarına, HIV ile yaşayan kişilere, seks işçilerine ve ötekileştirilmiş kadınlara odaklanarak ötekileştirilmiş toplulukların temel insan haklarının korunmasını ve bunlara saygı gösterilmesini teşvik eder. Koalisyon, savunuculuk, araştırma ve analiz, politikaların oluşturulması ve uygulanmasına ötekileştirilmiş toplulukların dahil edilmesi, ilgili tüm aktörlerin eğitimi, ötekileştirilmiş toplulukların kültürel uygulamalarının teşvik edilmesi ve ayrıca ağ oluşturma ve ittifaklar kurmaya odaklanmaktadır.

www.coalition.org.mk

Helsinki Committee for Human Rights

Helsinki Committee for Human Rights

(Kuzey Makedonya)

Helsinki İnsan Hakları Komitesi, 1994 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Komite, durumu insan hakları ile izler, hukuki yardım sağlar, insan haklarının ve özgürlüklerin geliştirilmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve korunmasını arttırmak amacıyla diğer kuruluşlar ve devlet organları ile iş birliği yapar. Komitenin amacı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası belgeler ve 1975 Helsinki Nihai Senedi ile güvence altına alınan insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra bunların hukukun üstünlüğü temelinde uygulanabileceği demokratik koşulların oluşturulmasıdır.

Helsinki Komitesi, insan haklarını teşvik etmek ve korumak ve yerel mevzuat ve uygulamaları Avrupa Birliği’ninkiyle uyumlu hale getirmek için sürekli çabalarında: Ülkedeki insan hakları durumunun sistematik olarak izlenmesini organize eder; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarında ve uluslararası kuruluşlar nezdinde ücretsiz adli yardım sağlar ve diğer tüzel kişilerin bireysel ve toplu haklarını korur; İnsan haklarının durumuna ilişkin aylık, yıllık ve özel raporlar hazırlar; İnsan haklarının durumuna ilişkin analizler ve diğer özel belgeler hazırlar; Konferanslar, seminerler, paneller, halka açık eylemler ve diğer yasal sivil katılım biçimleri düzenler; Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve sivil toplumun gelişimini teşvik eder ve yardımcı olur; ve Vatandaş Dernekleri Kanunu uyarınca kamu yararına olan diğer faaliyetlerde bulunur.

mhc.org.mk

LGBTI Support Centre

LGBTI Support Centre

(Kuzey Makedonya)

LGBTİ Destek Merkezi, Ekim 2012’de Üsküp Helsinki İnsan Hakları Komitesi’nin bir yan kuruluşu olarak kuruldu. LGBTİ Destek Merkezi’nin vizyonu, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya herhangi başka bir özelliğine bakılmaksızın tüm insanların evrensel insan haklarından ve özgürlüklerinden yararlandığı, ayrımcılıktan uzak bir toplumdur. Misyonu, LGBTİ topluluğunu kendi kendini savunmak için güçlendirmenin yanı sıra Kuzey Makedonya’daki LGBTİ kişilerin sosyal ve yasal statüsünü değiştirmektir.

LGBTİ Destek Merkezi’nin üç ayrı programı var: topluluk programı, savunuculuk programı ve barınma programı. Destek Merkezi, tüm alanlarda ayrımcılık, nefret söylemi ve LGBTİ’lere yönelik nefret suçları, ücretsiz adli yardım ve davaların izlenmesi ile mevzuat ve uygulama değişiklikleri için raporlama ve kanıta dayalı savunuculuk konularına odaklanmaktadır. Evsiz kalma riski altındaki LGBTİ kişilerin barınması ve desteklenmesi konusu da bu kişilere Güvenli Ev’de sağlanan barınma yoluyla odaklanmaktadır. Genel olarak LGBTİ’lerin insan haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Merkezin tüm programlarında farklı araç ve stratejiler kullanılarak iç içe geçmektedir. Merkezin odaklandığı diğer konular arasında eğitim, sağlık, sosyal koruma, şiddetten korunma, kültür yer almaktadır.

lgbti.mk

Da Se Zna!

Da Se Zna!

(Sırbistan)

Da se zna! Sırbistan Cumhuriyeti’nde LGBTkişilere karşı yasa dışı davranışların haritalanması ve belgelenmesine odaklanarak 2016 yılında kuruldu. Son dönemde, öncelikle toplumu yasal ve psikolojik destek yoluyla güçlendirmek ve karar vericilerle sürekli işbirliği yapmakl ana hedeflerimiz. Misyonumuz, nefret kaynaklı ayrımcılığa ve şiddete ve yetkili makamların tepkilerine karşı uluslararası standartlara uygun olarak daha etkin bir koruma sistemi oluşturmak.

dasezna.lgbt

SKUC-LL & SKUC-Magnus

SKUC-LL & SKUC-Magnus

(Slovenya)

ŠKUC-LL ve ŠKUC-Magnus, Slovenya ile doğu ve güneydoğu Avrupa’daki en eski iki LGBTİ örgütüdür. 1984 ve 1987’de kurulan örgütler, uzun bir LGBTİ görünürlüğü geleneğine sahiptirler, insan hakları için savaşırlar ve LGBT topluluğu için güvenli alanlar yaratırlar.

Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli çalışarak, LGBT haklarının kurumsallaşması ve korunması için mücadele ediyoruz. ŠKUC-LL ve ŠKUC-Magnus, Slovenya’daki en uzun sürekli medya varlığına sahiptir. Altyapı (kulüpler, ofis), arşiv ve kütüphane (Lezbiyen kütüphanesi ve arşivi), bilgiye erişim (Lambda ve Visibilija yayıncılığı), medyada temsil ve taban medyası oluşturma (dergiler Revolver, Lesbo, Lesbomanija radyo programı) ve güvenli destek oluşturma gibi çalışmalarımız mevcut.

www.ljudmila.org/lesbo
www.magnus.si

Legebitra

Legebitra

(Slovenya)

Legebitra, insan hakları, eğitim, zihinsel, fiziksel ve cinsel sağlık alanlarında faaliyet gösteren bir LGBTİ sivil toplum kuruluşudur ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve/veya cinsiyet özelliklerine saygıya dayalı sosyal ve sistemik değişiklikleri savunur. Sağlık, uyruk, ırk veya etnik köken, dil, din veya inanç, engellilik, yaş, sosyal statü, servet, eğitim veya diğer herhangi bir kişisel durum gibi diğer kişisel koşulların kesişimini hesaba katar.

legebitra.si

Kaos GL

Kaos GL

(Türkiye)

Kaos GL, Türkiye’nin en eski ve en büyük LGBTİörgütlerinden biridir. 1994’te kurulan örgüt, LGBTİkişilere karşı ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele etmek ve LGBTİ+ların insan hakları ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmaları için hukuk, eğitim, sosyal hizmet, medya, akademi, sanat vb. birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Kaos GL, LGBTİkişilerin başvurularını stratejik ortağı 17 Mayıs Derneği’ne yönlendirmektedir. 17 Mayıs Derneği, 2019 yılında LGBTİbireylere psikososyal ve hukuki destek hizmetleri sunmak ve bu konuda uzmanlık oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Her iki dernek de faaliyetlerini Türkiye’nin başkenti Ankara’da sürdürmektedir.

kaosgl.org