Home

You Are Heard

batı Balkanlar ve Türkiye’deki LGBTQİtopluluğunun ve müttefiklerimizin nefret vakalarını raporlayabileceği ve destek bulabileceği bir yerdir.

Farkı görün

Insanların raporlarının yarattığı farkı görün.

Henüz hazır değilseniz

Bildirmeye hazır değilseniz ancak desteğe ihtiyacınız varsa, size yardımcı olabilecek güvenilir kuruluşlara bağlantılar sağlıyoruz.

Daha fazla bilgi

Ayrıca, nefret olayının ne olduğu ve raporlamanın neden bir fark yarattığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

LGBTQİ+ karşıtı nefretin doğası hakkında istatistikler kanıtlar ve değişim yaratmak için yaptığımız işlerle ilgili hikayeler paylaşarak birbirimizi güçlendiriyoruz.

Nefret olayları ve nefret suçları kişilerin sahip oldukları veya farz edilen kimlik özellikleri nedeniyle onları hedef alan düşmanca eylemlerdir.

Bir olayı hayatta kalan, tanık veya destek kuruluşu olarak bildirerek, LGBTQİ+ kişilerin hakları için savaşmamıza yardımcı olacak bir kanıt havuzuna katkıda bulunuyorsunuz. Anonim olarak da raporlayabilirsiniz ve sağladığınız bilgiler yine de fark yaratacaktır. Ayrıca raporlamak için yaşadığınız olayın nefret suçu olup olmadığını bilmenize de gerek yok.