Home

You Are Heard

është një hapësirë e sigurt, ku anëtarë të komunitetit LGBTIQ+ nga Ballkani Perëndimor e Turqia, por edhe profesionistë e mbështetës mund të raportojnë dhe të kërkojnë support për krimet dhe gjuhën e urrejtjes.

Kuptoni ndryshimin

që mund të sillni mes një raportimi

Nëse nuk ndjeheni

gati të raportoni, por keni nevojë për ndihmë, ne mund t`ju drejtojmë në organizata të besuara që mund t`ju ofrojnë suport.

Mund të gjeni më

tepër informacion lidhur me incidentet e urrejtjes dhe arsyet pse raportimi i tyre sjell ndryshim.

Ne fuqizojmë njëri tjetrin, duke përdorur të dhëna statistikore dhe prova mbi natyrën e urrejtjes ndaj komunitetit LGBTIQ+.

Incidentet dhe krimet e urrejtjes janë akte armiqësore ndaj individëve të caktuar për shkak të përkatësisë dhe identitetit të tyre faktit/të perceptuar.
Duke plotësuar një raport mbi incidentin tuaj si subjekt direkt i ngjarjes/dëshmitar okular/organizatë suporti, po kontribuoni në krijimin e një grupi të fuqishëm dëshmish të cilat ndihmojnë betejën e komunitetit LGBTIQ+ për të drejta të plota e të barabarta.