Home

You Are Heard

Е место каде ЛГБТКИ+ заедницата од Западен Балкан и Турција и нашите сојузници можат да пријават инциденти од омраза и да најдат поддршка.

Погледнете ја разликата

која ја направиле пријавите.

Доколку не сте спремни

да пријавите, но ви треба поддршка, преку линкови ќе ве упатиме до организации од доверба кои се способни да ви помогнат.

Можете да дознаете повеќе

околу тоа што е инцидент од омраза и зошто пријавувањето прави разлика.

Ние се омоќнуваме Едни со други преку споделување на статистики и докази за природата на анти-ЛГБТКИ+ омразата и преку приказни за работата која ја правиме за да направиме промени.
Инциденти од омраза и кривични дела од омраза се непријателски дела упатени кон одредени личности поради она кое што се или кое некој претпоставува дека се.

Со пријавување на инцидент како преживеан/а, сведок или организација за поддршка – придонесувате кон збирот на докази кои ќе ни помогнат да се бориме за правата на ЛГБТКИ+ луѓето. Можете и анонимно да пријавите и вашите информации сепак ќе направат разлика. Исто така, не мора да знаете дали настанот кој сте го искусиле е кривично дело од омраза, или не, за да можете да го пријавите.