Home

You Are Heard

je mesto gde LGBTIQ+ zajednica na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kao i naši saveznici, mogu prijaviti incidente mržnje i pronaći podršku.

Vidi razliku

koju su napravili prijavljeni slučajevi

Ako niste spremni

da prijavite, ali vam je potrebna podrška, pružamo vam informacije o pouzdanim organizacijama koje bi vam mogle pomoći.

Saznajte više

o tome šta je incident iz mržnje i zašto njegovo prijavljivanje čini razliku.

Osnažujemo jedni druge razmenom statističkih podataka i dokaza o prirodi anti-LGBTQI+ mržnje i pričama o akcijama kojima radimo na promeni.

Incidenti iz mržnje i zločini iz mržnje su neprijateljski akti usmereni prema ljudima zbog toga ko su ili za koga neko misli da jesu.

Izveštavanjem o incidentu kao preživela osoba, svedok ili organizacija za podršku – doprinosite grupi dokaza koji će nam pomoći da se borimo za prava LGBTQI+ osoba. Možete prijaviti anonimno i vaši podaci će i dalje napraviti razliku. I ne morate znati da li je incident koji ste doživeli zločin iz mržnje da biste ga prijavili.