Pronađite podršku

Find support

Molimo kliknite dole na odgovarajuću zemlju da biste otvorili spisak organizacija koje bi mogle da vas podrže ili posavetuju (iako ne možemo garantovati da će organizacije imati kapacitet da podrže pojedince u bilo kom trenutku). Ako ste imali negativna iskustva sa bilo kojom od organizacija koje vidite ispod, molimo vas da nas obavestite putem e-pošte hatecrimes@lgbti-era.org

Albanija
Aleanca https://www.aleancalgbt.org/ Kontaktirajte Livia Zotrija na aleanca.al@gmail.com ili pozivom na +355692355774 Pružanje osnovnih informacija, smernica ili saveta u vezi sa pravima i dostupnim uslugama podrške, psiho-socijalna podrška; pravno savetovanje, zdravstvene usluge.
Streha https://strehacenter.org/ Kontaktirajte Esmeralda Kumanaku na strehalgbt@gmail.com ili pozivom na +355676173205 Pružanje osnovnih informacija, smernica ili saveta u vezi sa pravima i dostupnim uslugama podrške, psiho-socijalna podrška; pravno savetovanje, zdravstvene usluge.
SOS linija za pomoć www.soslgbt.al Možete da razgovarate putem veb stranice ili da pošaljete e-poruku na adresu aleanca.al@gmail.com za informacije. SOS-LGBT je prva onlajn linija za savetovanje LGBT osoba u Albaniji i njihovih porodica
Lilium – Centar za upravljanje krizama u slučajevima seksualnog nasilja https://childhub.org/en/child-protection-online-library/lilium-crisis-management-center-cases-sexual-violence info@childhub.org Centar LILIUM, nazvan po cvetu, prvi je centar za upravljanje krizama u slučajevima seksualnog nasilja u Albaniji koji pruža integrisane usluge žrtvama seksualnog nasilja.
Bosna i Hercegovina
Tuzlanski Otvoreni Centar http://toc.ba/ Kontaktirajte Dina Bajrektarević na toc@toc.ba, ili pozivom na 061 082 888 ili posetite Dragiše Trifkovića 2
75000 Tuzla, BiH.
Usluge pokrivaju Tuzlanski kanton: grad Tuzla. Opšta podrška i saveti, uključujući obezbeđivanje sigurnog prostora i organizovanje društvenih događaja za LGBTI zajednicu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Kontaktirajte kontakt@muptk.ba, pozovite na 035 255 538 ili posetite Turalibegova bb, 75000 Tuzla, BiH Za pomoć u podnošenju predmeta. Imajte na umu: ne mogu svi službenici biti senzibilisani za potrebe LGBTQI+ zajednice, iako su ljudi u prošlosti imali tendenciju da imaju pozitivno iskustvo.
Sarajevski Otvoreni Centar Kontaktirajte pravnosavjetovanje@soc.ba, ili pozovite 033/551-000 or 062/123-561, ili posetite Podgaj 14
71000 Sarajevo, BiH.
Usluge pokrivaju celu zemlju. Mi pružamo usluge kroz koje informišemo, i podržavamo LGBTI osobe u BiH, o njihovim ljudskim pravima, načinima korištenja postojećih zakona u BiH koji ih štite i mehanizmima za ostvarivanje tih prava.
Amica Educa https://www.amicaeduca.ba/ Kontaktirajte info@amicaeduca.ba, ili pozovom na 387 (035) 248-911, 387 (035) 248-910 ili 387 (035) 257-366, ili posetite Klosterska br 13 75000 Tuzla, BiH. Usluge psihosocijalne podrške, koje pokrivaju Tuzlanski kanton: grad Tuzla
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Kontaktirajte ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Banja Luka: Akademika Jovana, Surutke br.13, 78000 Banja Luka.

Sarajevo: Dubrovačka br.6, 71000 Sarajevo.

Mostar: Kneza Višeslava b.b., 88000 Mostar.

Brčko: Trg mladih br.8/1, 76100 Brčko.

Livno: Gabrijela Jurkića bb, 80100 Livno.

Razmatra slučajeve koji se odnose na loše funkcionisanje ili kršenje ljudskih prava od strane bilo kojeg administrativnog tela BiH
Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona http://szztk.ba/ Kontaktirajte info@szztk.ba, ili pozivom 035 306 440 ili posetite Bosne Srebrene bb, 7500 Tuzla, BiH. Samo Tuzlanski kanton. Pružanje informacija o ponudi radne snage, otvorenim pozivima za posao i projektima samozapošljavanja
Udruženje građana Viva Žena, Tuzla https://www.vivezene.ba/ Kontaktirajte vivezene@bih.net.ba, ili pozivom 035 224-310 ili posetite Alekse Santica bb 75000 Tuzla, BiH. Pružanje psiho-socijalne pomoći i podrške žrtvama rata, mučenja i nasilja.
Hrvatska
Lori http://www.lori.hr/hr/ Kontaktirajte loricure@yahoo.com, pozivom na +385 91 492 4133 ili posetite Janeza Trdine 7/4, Rijeka. Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i zastupanje, i usluge psihološke podrške.
Domine https://www.domine.hr/ Kontaktirajte domine@domine.hr ili posetite Bosanska 4, Split. Domine se fokusira na promovisanje ženskih prava. Oni mogu pružiti opštu podršku, pravne savete i usluge psihološke podrške.
Centar za mirovne studije https://dostajemrznje.org/ Kontaktirajte cms@cms.hr, pozivom na +385 1 482 00 94 ili posetite Selska cesta 112a, Zagreb. Opšte informacije, smernice ili saveti u vezi sa vašim pravima i dostupnim uslugama podrške.
Iskorak https://www.iskorak.hr/tko-smo-mi/ Kontaktirajte info@iskorak.hr, pozivom na +385 91 244 4666 ili posetite Šenoina 26, Zagreb. Opšte informacije, smernice ili saveti u vezi sa vašim pravima i dostupnim uslugama podrške.
Trans Aid http://transaid.hr/ Kontaktirajte info@transaid.hr, pozivom na +38515514207 ili posetite Krapinska ulica 27, Zagreb. Pružanje usluga podrške Trans zajednici, uključujući psihološku podršku.
Zagreb Pride rozimegafon.org Kontaktirajte Franko Dota na info@zagreb-pride.net ili posetite Andrije Žaje 43A, Zagreb Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i usluge psihološke podrške.
Ženska soba https://zenskasoba.hr/hr/zenska-soba/ Kontaktirajte zenskasoba@zenskasoba.hr ili posetite Maksimirska cesta 51A, Zagreb Opšta podrška i saveti, uključujući psihološku podršku.
LGBT Centar Split https://lgbtcentarsplit.org/ Kontaktirajte Petar Dukić na lgbtcentarsplit@gmail.com ili posetite Ulica Kralja Tomislava 8a, Split. Opšte informacije, smernice ili saveti u vezi sa vašim pravima i dostupnim uslugama podrške.
Kosovo
CSGD https://csgd-ks.org/

Za opšta pitanja, kontaktirajte Arber Nuhiu, Rajmonda Silbije, Ritu Selimi ili Arben Fejza putem e-pošte info@csgd-ks.org ili pozivom na +38349112223

Za psihosocijalnu podršku kontaktirajte Ritu Selimi na info@csgd-ks.org ili pozivom na +38349940947

Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i podršku pri prijavljivanju incidenta. Lične usluge dostupne su samo u Prištini.
Crna Gora
Queer Montenegro Kontaktirajte Danijela Kalezića na kalezic.danijel@gmail.com ili pozivom na +382 68 309 399. Možete ih posetiti lično na Oktobarske revolucije 78, 81000 Podgorica, Crna Gora. Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i zastupanje, i grupe za podršku.
Juventas http://juventas.me/ Pošaljite e-poštu na adresu juventas@t-com.me ili na adresu juventascg@gmail.com Opšta podrška i saveti uključujući i vaša prava i usluge psihološke podrške.
Asocijacija Spektra https://asocijacijaspektra.org/ Kontaktirajte Nikolu Ilića na nikola.ilic@asocijacijaspektra.org ili pozovite +382 68 426 695. Možete ih posetiti lično na Oktobarske revolucije 78, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Za podršku pri zapošljavanju kontaktirajte Jovana Ulićevića na jovan.ulicevic@asocijacijaspektra.org ili pozivom na +382 67 135 205

Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete, podršku pri prijavljivanju incidenta, psihosocijalnu podršku, podršku koja vas prati na sastanke i podršku pri zapošljavanju.
Severna Makedonija
Helsinški odbor za ljudska prava https://mhc.org.mk/ Kontaktirajte Vildana Drpljanina na Vildan.Drpljanin@mhc.org.mk ili Jovanu na jovana.jovanovska@mhc.org.mk Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete, podršku pri prijavljivanju incidenta i podršku pri pronalaženju zaposlenja.
Koalicija Margine coalition.org.mk Za opštu podršku i upite o pravnoj pomoći, obratite se Dragani Drndarevskoj na dragana.coalition@gmail.com

Za psihološku podršku kontaktirajte Elenu Petrovsku na elena.coalition@gmail.com

Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete, podršku pri prijavljivanju incidenta, psihosocijalnu podršku.
HERA https://hera.org.mk/ Kontaktirajte Tona Kareva na tonakareva.tk@gmail.com or hera@hera.org.mk ili pozivom na +389 (0)2 3290 395 Podrška ljudima koji žive sa HIV -om i usluge testiranja na HIV.
HOPS – Healthy Options Skopje https://hops.org.mk/ Za pravne savete kontaktirajte Margaritu Gligorovsku na mgligoroska@iahoo.com

Za usluge psihosocijalne podrške kontaktirajte Silvanu Naumovu na silvanan@hops.org.mk ili Tatjanu Stoimenovsku na tanjas@hops.org.mk

Misija HOPS -a je promicanje, poštivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda zbog unaprjeđenja zdravstvenog i socioekonomskog statusa svih ljudi, posebno korisnika droga, seksualnih radnika i drugih marginaliziranih zajednica. Oni mogu pružiti opštu podršku i savete, uključujući pravne savete i podršku prilikom prijavljivanja incidenta, kao i usluge psihološke podrške.
LGBTI centar za podršku http://lgbti.mk/ Kontaktirajte Vildan Drpljanin na Vildan.Drpljanin@mhc.org.mk Opšta podrška, uključujući pomoć kojoj je potrebna medicinska intervencija usled fizičkog incidenta ili seksualnog napada.
MYLA https://myla.org.mk/ Kontaktirajte Aleksandra Cvetanovska na acvetanovska@myla.org.mk Makedonsko udruženje mladih advokata specijalizovano je za dokumentovanje trgovine ljudima i besplatne pravne pomoći pri sticanju državljanstva, ličnih dokumenata, migracijama, traženju azila itd>
Mreža za zaštitu od diskriminacije Kontaktirajte Dragana Drndarevska na dragana.coalition@gmail.com Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i podršku pri prijavljivanju incidenta.
Otvorena vrata (član La Strada International) https://lastrada.org.mk/ Kontaktirajte Maja Varoshlija na lastrada@lastrada.org.mk Pružanje skloništa i briga za žrtve trgovine ljudima, informativna/preventivna podrška putem SOS linije.
Sklonište – Sigurna kuća Kontaktirajte Jovana na jovana.jovanovska@mhc.org.mk Obezbeđivanje stanovanja i skloništa za LGBTI zajednicu.
Subverzivni Front http://s-front.org.mk/ Kontaktirajte Stefan Petrovski na spetrovski@s-front.org.mk Subverzivni Front je organizacija angažovana u zajednici koja ima za cilj da promoviše pravdu, slobodu i jednakost za pripadnike seksualnih i rodnih manjina u Severnoj Makedoniji kroz principe odgovornosti, solidarnosti i inkluzivnosti. Oni mogu pružiti opštu podršku i savete, uključujući pravne savete i podršku prilikom prijavljivanja incidenta.
Jači zajedno Kontaktirajte sanja_jovanovik@hotmail.com Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i podršku pri prijavljivanju incidenta.
Skopje Queer Centre Kontakt za smernice i savete o pravima kontaktirajte david.tasevski@hotmail.com

Za usluge psihosocijalne podrške kontaktirajte Ivanu Kostovsku na ikostovska@s-front.org.mk

Opšta podrška i saveti
STAR-STAR www.starsexwork.org Pomoć u pronalaženju podrške za seksualne radnice koje su doživele incident iz mržnje.
EGAL https://egal.mk/ Kontaktirajte Aleksandar Mircevski na mirceski82@gmail.com Opšta podrška i saveti, uključujući pravne savete i podršku pri prijavljivanju incidenta.
Srbija
Da Se Zna! dasezna.lgbt Kontaktirajte Nikolu Planojevića na nikola@dasezna.lgbt ili posetite Radoslava Grujića 3 Za opštu podršku LGBTI zajednici. Možemo podržati ljude iz cele Srbije putem telefona i e-pošte; možemo lično podržati i ljude u Beogradu.
Kontaktirajte Miloša Kovačevića na milos@dasezna.lgbt Za pravne savete, podnošenje krivičnih prijava, žalbi i druge pravne odgovore u vezi sa incidentima protiv LGBT+ populacije nadležnim institucijama.
Kontaktirajte Tijanu Mirković na tijana@dasezna.lgbt ili 061 61 44 323 Možemo obezbediti 10 individualnih sesija sa LGBT+ prijateljskim terapeutom; Svakog četvrtka od 18-20h svako može anonimno razgovarati sa LGBT+ prijateljskim terapeutom putem www.dasezna.lgbt
Geten Kontaktirajte Isaka Bjeletića na tranforum.rs@gmail.com ili posetite Braće Baruh 20b Beograd Geten svake druge nedelje na Zoom platformi vodi grupu za podršku trans i TIRV osobama. Oni takođe koordiniraju Messenger grupu trans i TIRV osoba gde vode diskusije od važnosti za prisutne osobe.
Rromnjako Ilo Kontaktirajte Vesnu Ćerimović na Rromnjako_ilo@iahoo.com ili 069 50 81 977 ili 023 775 843 Opšte informacije, smernice ili saveti u vezi sa vašim pravima i dostupne usluge SOS podrške.
Slovenija
Legebitra legebitra.si/en/services/ Legebitra ponekad može ponuditi pravno savetovanje, grupe za podršku i usluge ljudima koji žive sa HIV -om. Više informacija o uslugama koje Legebitra može pružiti na njihovoj veb stranici i jednostavan obrazac za stupanje u kontakt.
ŠKUC Magnus & ŠKUC LL www.magnus.si i www.ljudmila.org/lesbo/ Kontakti: Jernej Škof, Tatjana Greif

kulturnicenterk@gmail.com, sekcijaskuc@mail.ljudmila.org

386 1 430 35 30

Metelkova 6, 1000 Ljubljana

ŠKUC-LL i ŠKUC-Magnus predstavljaju dve najstarije LGBTI organizacije u Sloveniji i istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Oni mogu pružiti osnovne informacije, smernice ili savete u vezi sa vašim pravima i dostupnim uslugama podrške.
Turska
17 May Association www.17mayis.org info@17mayis.org Možete popuniti jednostavan obrazac da biste se prijavili za psihosocijalnu i/ili pravnu podršku. Na veb stranici se nalazi i mnogo drugih informacija za LGBTI+ zajednicu.
Kaos GL www.kaosgl.org Molimo vas da posetite veb stranicu za informacije i vesti, ili za direktnu podršku kontaktirajte Udruženje 17. maj. Kaos GL jedna je od najstarijih i najvećih LGBTI+ organizacija u Turskoj. Kaos GL radi sa Udruženjem 17. maja na podršci LGBTKI+ zajednice u Turskoj.