PRIJAVI

PRIJAVI

Molimo vas da popunite ovaj upitnik kako biste prijavili incidente zločina iz mržnje ili diskriminacije sa kojim ste se susreli.

Možete pročitati više informacija o tome zašto je važno prijavjivati incidente na ovaj način, na stranicama Statistika i Dokazi.

Molimo vas da pročitate informacije koje se nalaze ispod o vašim podacima i pravima. Ako i dalje želite da pošaljete prijavu, molimo vas da obeležite polje i bićete usmereni ka upitniku.

Upitnik se sastoji iz 4 dela, a odgovori na mnoga pitanja su opcioni. U zavisnosti od toga koliko informacija budete želeli da podelite, biće vam potrebno između 5 i 20 minuta za slanje prijave. Možete odustati od prijave u bilo kom trenutku i vaša prijava neće biti poslata.

Razmemo da slanje prijave može biti težak poduhvat te vas molimo da uzmete u obzir vašu sigurnost i blagostanje u svakom momentu.

Vaši podaci i prava

  • Imajte na umu da će informacije koje unesete biti upotrebljene za zagovaračke kampanje koje budemo vodili kao i da će biti upotrebljene u svrhe izveštavanja.
  • Pun izveštaj i svi podaci koje unesete će biti podeljeni samo sa organizacijom koju vi izaberete – videćete nazive organizacija kada budete izabrali mesto incidenta.
  • Vaši lični podaci (ukoliko odlučite da ih podelite) i detaljne informacije iz vaše prijave neće biti podeljeni ni sa kim izvan organizacije koju izaberete bez vaše saglasnosti, ali će statistički podaci koji ne mogu da vas identifikuju biti upotrebljeni od strane ERA i Stonewall organizacija, kao i naših partnerskih organizacija u svrhe podizanja svesti i izveštavanja (na primer: u formatima kao što su “52% osoba koje su prijavile sslučaj u Srbiji rekle su da…”).
  • Ako popunite ovu prijavu anonimno molimo vas da razmislite o ostalim podacima koje unosite, kako ne bi mogli biti upotrebljeni da vas identifikuju. Takođe vas molimo da ne koristite bilo koje informacije koje mogu da identifikuju, ili bi mogle da budu upotrebljene da identifikuju, druge osobe.
  • Možete zatražiti podršku tako što ćete ostaviti vaše kontakt detalje i tako što ćete izabrati vrstu podrške dostupne u zemlji iz koje prijavljujete. Ako ostavite vašu email adresu ili broj telefona, oni će biti prosleđeni organizaciji koju ste izabrali kako bi vas kontaktirali, a vaši kontakt podaci će biti upotrebljeni samo u cilju ostvarivanja kontakta radi pružanja podrške koju ste odabrali.
  • Svi lični podaci koje ostavite biće uklonjeni iz sistema čim postane praktično, odnosno čim dobijete podršku koju ste odabrali.