Kontakto

Kontakt

Nëse keni pyetje lidhur me faqen tonë ëeb, apo keni ndeshur në ndonjë problematikë gjatë plotësimit të raportimit tuaj mund të na drejtoheni në adresën email

Nëse ju nevojitet ndihmë dhe suport, ju lutem identifikoni organizatën që do t`ju asistojë në shtetin tuaj, përmes butonit “Kërko suport” në të djathtë të pjesës së sipërme faqes.